Różne

Skuteczność uwag do studium.

Marcin Koperski        29 marca 2014        Komentarze (0)

Jakiś czas temu nakłaniałem Cię do składania uwag do studium. Zastanawiałem się i trochę dziwiłem, dlaczego zapisami krakowskiego studium interesuje się tylko 1% mieszkańców miasta. Szukając odpowiedzi natknąłem się na wypowiedzi sugerujące, że cała procedura związana z uwagami jest wprowadzona jedynie po to, aby zachować pozory demokracji. Postanowiłem, więc sprawdzić jaką rzeczywistą skuteczność mają składane […]

Witaj na moim blogu!

Marcin Koperski        04 marca 2014        Komentarze (0)

Problematyka prawa budowlanego jest bardzo złożona. Obejmuje różnorodne zagadnienia z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. W dodatku kwestie te zostały uregulowane w różnych aktach prawnych: ustawach, rozporządzeniach, a często nawet w aktach prawa miejscowego. Jak nie zgubić się w gąszczu tych przepisów. Jak sprawnie przejść od etapu planowania do etapu realizacji budowy. Tych wszystkich rzeczy […]