Dziennik budowy…

Marcin Koperski        08 marca 2014        Komentarze (0)

Truizmem byłoby stwierdzenie, że dziennik budowy jest ważnym dokumentem powstającym w toku realizacji prawie każdej inwestycji budowlanej. Jednak cechy, jakie nadał mu ustawodawca, powodują, że warto poświęcić mu chwilę uwagi.

Dziś wskażę Ci  i krótko omówię te cechy, które w mojej opinii najlepiej obrazują wyjątkowość dziennika budowy.

Przede wszystkim dziennik budowy dokumentuje przebieg robót budowlanych oraz wszelkich okoliczności, które miały miejsce w trakcie ich trwania. To w dzienniku budowy zamieszczane są informacje o kolejności wykonywanych robót. Wzmianki o ewentualnych odstępstwach od projektu budowlanego. Informacje o odbiorach robót, które ulegają zakryciu. Jeśli chcesz wiedzieć, kiedy dany etap budowy został rozpoczęty lub zakończony najpierw informacji tej zacznij szukać w dzienniku budowy.

Dziennik budowy stanowi również oficjalny „kanał” przepływu informacji pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego. To w dzienniku budowy projektant może dokonać uwag dotyczących realizacji jego projektu budowlanego.  Odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu inspektor nadzoru inwestorskiego również potwierdzi odpowiednim wpisem w dzienniku budowy. To w dzienniku budowy znajdziesz też informacje o kontrolach budowy, jakie dokonane zostały przez organy nadzoru.

Jak widzisz w dzienniku budowy może się znaleźć wiele istotnych informacji dotyczących przebiegu procesu budowlanego. W przypadku prawidłowo prowadzonego dziennika budowy można odtworzyć nie tylko krok po kroku przebieg całej budowy, ale również stanowiska i podjęte działania wszystkich uczestników procesu budowlanego. Nie muszę Ci chyba mówić, jak pomocne może się to okazać np. w trakcie procesu sądowego.

Jest jeszcze jedna ważna cecha dziennika budowy, którą chciałbym Ci dzisiaj pokazać.

Prawidłowo prowadzony dziennik budowy ma moc dokumentu urzędowego. Dlaczego to takie ważne? Bo wiąże się z mocą dowodową, jaką przed sądem mają dokumenty urzędowe. Oznacza to, że zapisy znajdujące się w dzienniku budowy co do ich treści będą korzystały z domniemania prawdziwości. W pewnych sytuacjach procesowych może Ci to znacznie ułatwić dochodzenie Twoich praw przed sądem upraszczając dowodzenie istotnych okoliczności faktycznych.

Sam widzisz, że dziennik budowy to nie tylko „kronika” budowy. Dobrze użyty może być skutecznym narzędziem do ochrony Twoich interesów. Jak więc skutecznie go używać? To zależy od Twojej roli w procesie budowlanym. Dowiesz się tego z kolejnych moich wpisów.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.koperski@kancelariakoperski.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: