Jak wypełnić oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane?

Marcin Koperski        19 czerwca 2017        Komentarze (0)

Inspiracją dla dzisiejszego wpisu są statystyki najczęściej czytanych na blogu wpisów. Największą popularnością cieszy się wpis Zgłoszenie. Jak prawidłowo wypełnić? Dlatego dzisiaj opowiem Ci o chyba najpopularniejszym druku z jakim możesz się spotkać przy formalnościach związanych z realizacją budowy.

Mowa oczywiście o oświadczeniu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Oświadczenie to wymagane jest zarówno przy zgłoszeniu, jak i przy wniosku o pozwolenie na budowę. Niezbędne jest także w przypadku przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę.

Na szczęście ustawodawca sam określił kształt formularza i muszę przyznać, że druk B-3, bo na nim składasz oświadczenie, jest jednym z najłatwiejszych formularzy z jakimi miałem do czynienia.

Najważniejsze, o czym musisz pamiętać przy jego wypełnianiu to żeby pkt. 3 druku dokładnie opisać i wskazać wszystkie nieruchomości (działki), na których planujesz realizować inwestycje. Oznacza to, że oprócz nieruchomości, na których przewidujesz budowę budynku, musisz również wymienić działki, na których realizować będziesz infrastrukturę techniczną (np. przyłącza)*.

Jeśli o jakiejś nieruchomości nie wymienisz w oświadczeniu, a nieruchomość ta będzie wskazana we wniosku o pozwolenie na budowę (lub w zgłoszeniu), to organ wezwie Cię do uzupełnienia braków, co wydłuży postępowanie.

Dobrze też, przynajmniej ja tak robię, dołączyć do oświadczenia dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W szczególności zaś polecam to zrobić w przypadku, kiedy prawo to nie wynika wprost z treści ksiąg wieczystych. Wtedy w pkt. 3 druku w części, w której wskazujesz tytuł prawny wpisujesz stosunek zobowiązaniowy lub nazwę i datę umowy.

Na przykład:

Jeśli Twoje prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynika z umowy dzierżawy, to w pkt. 3 wpisujesz: „umowa dzierżawy z dnia 19 czerwca 2017 roku”, a  do oświadczenia załączasz kopię umowy.

Co prawda organy nie powinny sprawdzać prawdziwości Twojego oświadczenia (ustawa do uzyskania pozwolenia na budowę wymaga samego złożenia oświadczenia), jednak osobiście spotkałem się z sytuacjami, kiedy organy badały takie oświadczenie. Głównie było to w przypadkach, kiedy prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane wynikało z umowy lub oświadczenie składał Inwestor, który dopiero co nabywał nieruchomość i zmiany nie były uwidocznione w księdze wieczystej. Dlatego sugeruję Ci, żeby w takich przypadkach już przy składaniu oświadczenia złożyć kopię umowy. Może to przyspieszyć wydanie decyzji.

*Chyba, że celowo wyłączasz je do odrębnego postępowania.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: