Projekt nowelizacji prawa budowlanego w senacie.

Marcin Koperski        05 lutego 2015        Komentarze (0)

Już dziś i ewentualnie jutro nad projektem nowelizacji prawa budowlanego będzie pracował senat.

Ponieważ nie sądzę, żeby projekt ustawy jeszcze w jakiś znaczący sposób uległ zmianie, dzisiaj postanowiłem napisać o kilku zmianach, które w mojej opinii będą miała największe znaczenie.

Bardzo dobrym rozwiązaniem, które zostanie wprowadzone przez nowelizację, jest doprecyzowanie procedury  zgłoszenia zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Do tej pory, z uwagi na brak zapisów ustawowych, powstawały spore wątpliwości jak liczyć termin do wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia. W dodatku orzecznictwo sądów administracyjnych pozostawało niespójne, co powodowało duże wątpliwości zarówno u stron postępowania, jak i u samych urzędników. Precyzyjne zapisy ustawy wyeliminują wszelkie wątpliwości w tym względzie.

Pozytywną zmianą jest również rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych, których budowę można rozpocząć bez pozwolenia na budowę, jedynie w oparciu o zgłoszenie. W szczególności za dobry krok uważam umożliwienie budowy garażu, oraz innych przydomowych obiektów budowlanych, w oparciu o zgłoszenie.

W mojej opinii ten zapis, dla przysłowiowego Kowalskiego, będzie miał większe znaczenie niż budowanie domów jednorodzinnych w oparciu o zgłoszenie.

Uważam również, że bardzo duże znaczenie będzie miała zmiana wprowadzająca możliwość zastosowania ulg w opłacie legalizacyjnej. Nowelizacja umożliwi organom rozłożenie opłaty legalizacyjnej na raty, a nawet w pewnych wypadkach całkowite jej umorzenie.

Oczywiście nowelizacja wprowadza dużo więcej zmian, ale te trzy zmiany, a właściwie grupy zmian uważam za kroki, które rzeczywiście ułatwią administracyjną część procesu budowlanego.

Jak pewnie zauważyłeś nie wspomniałem nic o sztandarowej zmianie dotyczącej domów jednorodzinnych oraz zmniejszenia wymagań dotyczących projektu budowlanego o posiadanie stosownych oświadczeń o zapewnieniu dostaw mediów czy też możliwości przyłączenia do drogi publicznej.

Co do tych dwóch zmian mam dosyć krytyczne podejście, którym podzielę się z Tobą w następnym wpisie.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: