Skuteczność uwag do studium.

Marcin Koperski        29 marca 2014        Komentarze (0)

Jakiś czas temu nakłaniałem Cię do składania uwag do studium. Zastanawiałem się i trochę dziwiłem, dlaczego zapisami krakowskiego studium interesuje się tylko 1% mieszkańców miasta. Szukając odpowiedzi natknąłem się na wypowiedzi sugerujące, że cała procedura związana z uwagami jest wprowadzona jedynie po to, aby zachować pozory demokracji.

Postanowiłem, więc sprawdzić jaką rzeczywistą skuteczność mają składane uwagi. Czy mają jakikolwiek rzeczywisty wpływ na ostateczny kształt studium, czy też są tylko kolejnym elementem procedury, którą organy muszą odhaczyć. W jaki sposób zamierzam to zbadać? O tym poniżej. Najpierw jestem Ci winien dwa zdania o tym skąd te uwagi w ogóle się biorą.

Formułując procedurę uchwalania studium, ale również i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, ustawodawca umożliwił każdemu aktywny udział w ich powstawaniu. Jest to oczywiście udział mocno ograniczony. Mamy jedynie możliwość  składania własnych propozycji, a od organów zależy czy zostaną one uwzględnione.

Możliwość wpływu na treść studium mamy na etapie wstępnym, poprzez możliwość składania wniosków do studium w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzania studium.

Oraz w momencie, kiedy projekt dokumentu jest wyłożony do publicznego wglądu poprzez składanie uwag do już istniejącego projektu. Uwagi te w praktyce są wnioskami dotyczącymi zmiany poszczególnych zapisów projektu studium.

O rozstrzygnięciu uwag, w zarządzeniu, decyduje organ wykonawczy gminy.

Takie zapisy ustawy mają zapewnić Ci udział oraz faktyczny wpływ na kształt studium szeroko pojętej opinii publicznej.

Tak to wygląda w teorii. Ale dzisiaj interesuje nas praktyka.

Postanowiłem sprawdzić jak statystycznie wnioski oraz uwagi do projektu studium są rozpatrywane przez organy.

W tym celu wystąpiłem do organów miast wojewódzkich z wnioskami o udzielenie informacji publicznej, w których poprosiłem o podanie informacji związanych z ilością wniesionych wniosków i uwag, ilością uwzględnionych w całości oraz w części, oraz ilością nieuwzględnionych. Poprosiłem też, aby liczby te podane zostały w zależności od tego, które to było wyłożenie projektu studium.

Dzięki temu może uda się stwierdzić, w którym mieście wojewódzkim najbardziej uwzględnia się pod uwagę głosy mieszkańców przy planowaniu jego rozwoju. Sam też będę wiedział jak odpowiedzieć na często zadawane pytanie: „a jakie mam szanse na uwzględnienie moich uwag?”.

Zaraz jak dotrą do mnie odpowiedzi z poszczególnych miast postaram się je w ciekawy sposób opracować i przedstawię Ci moje wnioski.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.koperski@kancelariakoperski.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: