Szykują się kolejne zmiany w procesie inwestycyjnym.

Marcin Koperski        24 czerwca 2016        2 komentarze

Po blisko roku bez publikowania na blogu trudno znaleźć odpowiedni temat, żeby podtrzymać lub nawiązać do poprzednich wpisów. Tym bardziej, jeśli dotyczyły one zmian w prawie budowlanym. Na szczęście z pomocą przyszło mi Rządowe Centrum Legislacji, które w ubiegłym miesiącu, na swojej stronie internetowej, opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

O ile zmiany w ustawie Prawo Budowlane dotyczyły głównie procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (mówiły co należy zrobić, żeby móc wybudować) o tyle zmiany w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 roku będą miały głównie wpływ na to co będzie można wybudować.

Zmian jest sporo.

Dzisiaj wspomnę tylko o kilku, które są w mojej opinii ciekawe i mogą mieć w przyszłości wpływ na kształt projektów budowlanych.

Pierwsza zmiana, która w mojej ocenie będzie miała duże znaczenie dotyczy zmiany definicji zabudowy śródmiejskiej. Obecnie obowiązująca definicja… powiedzmy, że nie jest szczęśliwie sformułowana 🙂 Szczególnie podoba mi się, że proponuje się zapis, który odsyłał będzie nie tylko do zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ale również do studium.

Dzisiaj często można się spotkać z sytuacjami, w których studium przewiduje obszar zabudowy śródmiejskiej, natomiast z uwagi na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego realizacja inwestycji w warunkach zabudowy śródmiejskiej jest utrudniona.

Kolejnych zmian powinni obawiać się przede wszystkim deweloperzy. Mogą bowiem one wpłynąć na możliwości inwestycyjne oraz koszty budowy.

Projekt zmian przewiduje między innymi szczegółowe zapisy dotyczące placów zabaw. Nowością jest wprowadzenie minimalnych powierzchni dla placów zabaw, która zależeć będzie od ilości lokali mieszkalnych. Zmniejszy się natomiast minimalna odległość od okien oraz linii rozgraniczających ulicę z 10 do 7 metrów.

W związku z dynamicznym rozwojem samochodów elektrycznych oraz coraz większym zainteresowaniu takimi samochodami w omawianym projekcie znalazły się zapisy dotyczące obowiązku lokalizacji miejsc do ładowania pojazdów elektrycznych (obowiązek będzie dotyczył budynków użyteczności publicznej oraz budynków wielorodzinnych). Na szczęście te zapisy zaczną obowiązywać najwcześniej po 24 miesiącach od publikacji zmiana i dotyczyć będą jedynie większych miejscowości.

Ostatnią zmianą, o której chciałem Ci dzisiaj powiedzieć, dotyczy minimalnej powierzchni pokoi w lokalach mieszkalnych. Rozbudowany zostanie bowiem § 94 Rozporządzenia i wprowadzone zostaną minimalne powierzchnie pokoi. Do tej pory przepisy rozporządzenia stanowiły jedynie, że przynajmniej jeden z pokoi w mieszkaniu ma mieć minimum 16 m².

Planowane zmiany wprowadzą rozróżnienia na mieszkania jedno i wielopokojowe oraz pokoje z wnęką kuchenną.

I tak w mieszkaniu jednopokojowym minimalna powierzchnia pokoju wynosić będzie 18 m², a w przypadku pokoju z wnęką kuchenną 20 m², natomiast w przypadku mieszkań wielopokojowych przynajmniej jeden pokój będzie musiał mieć 16 m², a w przypadku pokoju z wnęką kuchenną 18 m².

Jak już wspominałem zmian w zapisach jest oczywiście dużo więcej. Dotyczą one wielu aspektów, między innymi planowane są również zmiany w zakresie zasad realizacji nadbudowy i przebudowy, czy też zasad lokalizowania budynków w ostrej granicy działki. Na razie jednak projekt rozporządzenia jest na wstępnym etapie i na dokładniejszą analizę poszczególnych zapisów jeszcze przyjdzie czas.

Osobiście jestem ciekaw ile z proponowanych zmian pozostanie w niezmienionej formie i czy w finalnym projekcie nie znajdziemy jeszcze innych zapisów.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marcin sierpień 23, 2016 o 11:15

Dzień dobry. Muszę przyznać, że już kilka razy zdarzyło mi się korzystać z informacji i trafnych uwag zawartych na Pana blogu i dopiero dzisiaj zauważyłem że twarz na zdjęciu wydaje się znajoma.
Pozdrowienia od sąsiada spod 13

Odpowiedz

Marcin Koperski sierpień 24, 2016 o 12:00

Dzień dobry Sąsiedzie 🙂

W takim razie następnym razem proszę wpaść z pytaniami osobiście.

Pozdrawiam,
Marcin Koperski

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.koperski@kancelariakoperski.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: