maj 2014

Kiedy nie zgłaszać przystąpienia do wykonywania robót budowlanych?

Marcin Koperski        30 maja 2014        Komentarze (0)

Proces budowlany to nie tylko pozwolenia na budowę i budowanie dziesięciopiętrowych budynków. To nie tylko dokonywanie zgłoszeń zamiaru budowy altany. Proces budowlany to również te roboty budowlane, których nie zgłaszamy i wykonujemy we własnym zakresie, bez angażowania organów administracji publicznej. Ustawodawca tworząc prawo budowlane zrobił wszystko, żeby „utrudnić” ustalenie w jakim zakresie można wykonywać roboty […]

Kiedy kierownik budowy może wstrzymać roboty budowlane?

Marcin Koperski        19 maja 2014        2 komentarze

Przychodzi w końcu ten moment, kiedy po załatwieniu wszystkich urzędowych formalności rozpoczynasz planowaną inwestycję. Z reguły, po chwili euforii, zaczynasz myśleć o tym, żeby jak najszybciej zakończyć budowę. Każdy przestój i wstrzymanie robót budowlanych powoduje duży stres i oddala Cię od celu. Każdy zastój może być również powodem konfliktów pomiędzy Tobą, wykonawcami czy też kierownikiem […]

Zgoda na wejście na teren sąsiedniej nieruchomości.

Marcin Koperski        08 maja 2014        9 komentarzy

Proces budowlany z uwagi na jego charakter często prowadzi do konfliktów. W szczególności są to konflikty pomiędzy inwestorem, a właścicielami sąsiednich nieruchomości. Większość z tych konfliktów rozpoczyna się na etapie uzyskiwania warunków zabudowy lub decyzji o pozwoleniu na budowę. Kończą się z reguły w momencie uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę. Zdarzają się jednak przypadki, […]