kwiecień 2015

Znamy datę wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego

Marcin Koperski        01 kwietnia 2015        2 komentarze

Rządowe Centrum Legislacji nie czekało do ostatniego dnia wyznaczonego przez siebie terminu. Dokładnie tydzień przed jego upływem opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 443  ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nastąpiło to dokładnie 27 marca 2015 roku. Oznacza to, że nowelizacja Prawa budowlanego wejdzie […]