Orzeczenia

  1. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2006 roku, sygn. akt II OSK 704/05 – definicja „bieżącej konserwacji”;
  2. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 lipca 2014 roku, sygn. akt II OSK 299/13 – data wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia;