Budowa domu jednorodzinnego – zgłoszenie czy decyzja? Co wybrać?

Marcin Koperski        08 lipca 2016        2 komentarze

Od dnia wejścia w życie tzw. „małej nowelizacji prawa budowlanego” minął już ponad rok. Ciężko powiedzieć, czy pomysł się sprawdził, a doszły mnie również słuchy, że są nawet plany wycofania się z tego pomysłu.

Powiem Ci, że próbowałem ostatnio znaleźć informacje, które pozwoliłyby na sprawdzenie w jaki sposób możliwość zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego wpłynęła na ilość rozpoczętych budów. Jak dużo zgłoszeń zostało dokonanych. Czy w ogóle zgłoszenia są popularne.

Niestety dane GUS-u w tym zakresie podają łącznie ilość zgłoszeń i pozwoleń na budowę, więc trudno stwierdzić ile tych zgłoszeń było, czy w ogóle ta forma zyskała jakąkolwiek popularność.

Budowa domu jednorodzinnego

Budowa domu jednorodzinnego – zgłoszenie czy decyzja?

Niemniej jednak, w chwili obecnej masz możliwość wyboru i jeżeli planujesz budowę własnego domu to na pewno zastanawiasz się, z której drogi skorzystać. Pozwolenie, czy zgłoszenie. Zgodnie z zapewnieniami zgłoszenie to szybsza droga, bo na pozwolenie na budowę przecież tyle się czeka. Ale czy rzeczywiście warto skorzystać z tej „krótszej i łatwiejszej” drogi?

W mojej opinii nie. Lepiej złożyć wniosek o pozwolenie na budowę i uzyskaj stosowną decyzję.

Czytaj dalej >>>

Decyzja WZ a podział działki

Marcin Koperski        27 czerwca 2016        34 komentarze

Przeglądając komentarze do wpisów dotyczących decyzji WZ zauważyłem, że kilkukrotnie pojawia się tam kwestia związana z podziałem działki oraz ważnością decyzji WZ.

Z reguły dotyczy to sytuacji, w której do podziału działki dochodzi po wydaniu decyzji WZ, a przed uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Pytacie co robić, ponieważ urzędnicy kwestionują ważność decyzji WZ. Często żądając przedstawienia nowej decyzji WZ.

Decyzja WZ

Decyzja WZ a podział działki

Chociaż osobiście uważam, że urzędy nie powinny kwestionować ważności, czy też aktualności, decyzji WZ w sytuacji, kiedy po ich wydaniu nastąpił podział geodezyjny.

Tym bardziej, że ustawa o gospodarce nieruchomościami wskazuje, że podział, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jest możliwy, jeżeli nie jest sprzeczny z przepisami odrębnym albo jest zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Czytaj dalej >>>

Szykują się kolejne zmiany w procesie inwestycyjnym

Marcin Koperski        24 czerwca 2016        2 komentarze

Po blisko roku bez publikowania na blogu trudno znaleźć odpowiedni temat, żeby podtrzymać lub nawiązać do poprzednich wpisów. Tym bardziej, jeśli dotyczyły one zmian w prawie budowlanym. Na szczęście z pomocą przyszło mi Rządowe Centrum Legislacji, które w ubiegłym miesiącu, na swojej stronie internetowej, opublikowało projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

O ile zmiany w ustawie Prawo Budowlane dotyczyły głównie procedur poprzedzających rozpoczęcie robót budowlanych (mówiły co należy zrobić, żeby móc wybudować) o tyle zmiany w rozporządzeniu z dnia 12 kwietnia 2002 roku będą miały głównie wpływ na to co będzie można wybudować.

Zmiany w procesie inwestycyjnym

Szykują się kolejne zmiany w procesie inwestycyjnym. Jest ich sporo

Dzisiaj wspomnę tylko o kilku, które są w mojej opinii ciekawe i mogą mieć w przyszłości wpływ na kształt projektów budowlanych.

Pierwsza zmiana, która w mojej ocenie będzie miała duże znaczenie dotyczy zmiany definicji zabudowy śródmiejskiej. Obecnie obowiązująca definicja… powiedzmy, że nie jest szczęśliwie sformułowana 🙂

Czytaj dalej >>>

Zmiany w prawie budowlanym – przepisy przejściowe

Marcin Koperski        04 lipca 2015        Komentarze (0)

Sporo czasu minęło od mojego ostatniego wpisu.

Sporo też od tego czasu zmieniło się w moim życiu.

Dynamika oraz ilość zmian spowodowała, że 24 godzinna doba skurczyła się do granic możliwości i brakło czasu na rzetelne pisanie. Z drugiej strony rzadko kiedy się zdarza, żeby w ciągu niespełna 3 miesięcy zmienić stan cywilny, obchodzić 30 urodziny i w dodatku rozpocząć bardzo intensywną współpracę z jednym z największych deweloperów w Polsce.

Zmiany w prawie budowlanym

Zmiany w prawie budowlanym – przepisy przejściowe

W tak zwanym międzyczasie, 28 czerwca 2015 nowelizacja prawa budowlanego weszła w życie.

Jak zwykle w takich sytuacjach pierwszym problemem, jaki się pojawia to co z postępowaniami, które wszczęte zostały jeszcze w momencie obowiązywania poprzednich przepisów, ale organy nie zdążyły ich zakończyć. Które przepisy stosować? Nowe? Czy do tej pory obowiązujące?

Czytaj dalej >>>

Znamy datę wejścia w życie nowelizacji prawa budowlanego

Marcin Koperski        01 kwietnia 2015        2 komentarze

Rządowe Centrum Legislacji nie czekało do ostatniego dnia wyznaczonego przez siebie terminu.

Dokładnie tydzień przed jego upływem opublikowano w Dzienniku Ustaw pod pozycją 443  ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.

Znamy datę nowelizacji prawa budowlanego

Nastąpiło to dokładnie 27 marca 2015 roku.

Oznacza to, że nowelizacja Prawa budowlanego wejdzie w życie 28 czerwca 2015 roku.

Czytaj dalej >>>