„Warunkowe” pozwolenie na użytkowanie.

Marcin Koperski        24 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Jakiś czas temu spotkałem się z inwestorem, który miał poważne wątpliwości co do posiadanej przez niego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. W decyzji udzielono mu pozwolenia na użytkowanie oraz jednocześnie nałożono na niego obowiązek wykonania dodatkowych robót budowlanych. Nie zdając sobie do końca sprawy z treści decyzji. Inwestor robót tych we wskazanym terminie nie wykonał. Kilka lat po zakończeniu budowy doprowadziło to do sporych komplikacji.

Postanowiłem więc opowiedzieć Ci w kilku zdaniach o samej decyzji oraz o skutkach uzyskania pozwolenia na użytkowanie pod warunkiem wykonania dodatkowych robót budowlanych. Na co zwrócić uwagę. Jakich błędów nie popełniać.

Na wstępie krótko, kiedy do takiego „warunkowego” oddania obiektu budowlanego do użytkowania może dojść.

W pierwszym przypadku w sytuacji, kiedy organ nadzoru podczas kontroli uzależni użytkowanie obiektu od wykonania, w oznaczonym terminie, wskazanych robót budowlanych.

W drugim przypadku w sytuacji, kiedy obiekt budowlany spełnia warunki umożliwiające dopuszczenie go do użytkowania, pomimo nie wykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w takiej sytuacji organ może wyznaczyć termin, w którym wskazane roboty mają zostać wykonane.

Różnica pomiędzy powyżej wskazanymi przypadkami wydaje się minimalna, ale jednak istotna.

W pierwszym przypadku chodzi bowiem o wykonanie robót budowlanych, które nie były przewidziane w projekcie budowlanym, a ich wykonanie konieczne jest do zgodnego z prawem użytkowania obiektu budowlanego.

W drugiej sytuacji mamy do czynienia zaś z robotami budowlanymi, które przewidywał projekt budowlany. W tym przypadku również sam inwestor, składając wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie, może określić zakres robót budowlanych, które pozostały do wykonania oraz określić termin ich wykonania. W tym przypadku do wydania decyzji dochodzi na Twój wniosek, a Ty masz wpływ na zakres oraz termin wykonania robót budowlanych.

Pamiętaj, że decyzja o „warunkowym” pozwoleniu na użytkowanie może być dla Ciebie korzystna. Umożliwia Ci ona legalne przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego jeszcze przed zrealizowaniem wszystkich robót budowlanych.

Otrzymaliśmy takie „warunkowe” pozwolenie na użytkowanie, i co dalej?

Po pierwsze to na Tobie, jako inwestorze, ciąży obowiązek zgłoszenia wykonania wskazanych w pozwoleniu na użytkowanie robót budowlanych. To Ty musisz zgłosić to właściwemu organowi.

Pamiętaj również, że wskazane roboty budowlane powinieneś wykonać w terminie określonym w pozwoleniu na użytkowanie.

W tym miejscu nasuwa się pytanie: a co jeśli nie wykonam, określonych w decyzji, robót budowlanych?

Prawo budowlane nie określa żadnej sankcji, która wiązałaby się z niewykonaniem wskazanych w decyzji robót budowlanych. Stanowisko sądów administracyjnych wskazuje, że w takiej sytuacji uprawnione jest zastosowanie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Niewykonanie określonych w decyzji robót budowlanych naraża Cię na to, że organ nadzoru budowlanego uprawniony będzie do wygaszenia posiadanego przez Ciebie pozwolenia na użytkowanie, a więc wyeliminowania tej decyzji z obrotu prawnego.

Jak widzisz uzyskanie „warunkowego” pozwolenia na użytkowanie może być dla Ciebie korzystne. Ale jak zwykle, coś za coś, przywilej wcześniejszego przystąpienia do użytkowania wymagał będzie od Ciebie spełnienia kilku formalności więcej.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/procesbudowlanyblog.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_184/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.koperski@kancelariakoperski.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: