Kiedy nie zgłaszać przystąpienia do wykonywania robót budowlanych?

Marcin Koperski        30 maja 2014        Komentarze (0)

Proces budowlany to nie tylko pozwolenia na budowę i budowanie dziesięciopiętrowych budynków. To nie tylko dokonywanie zgłoszeń zamiaru budowy altany. Proces budowlany to również te roboty budowlane, których nie zgłaszamy i wykonujemy we własnym zakresie, bez angażowania organów administracji publicznej.

Ustawodawca tworząc prawo budowlane zrobił wszystko, żeby „utrudnić” ustalenie w jakim zakresie można wykonywać roboty budowlane bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zamiast wprost wskazać w ustawie katalog robót budowlanych na które nie potrzeba żadnych zezwoleń ustawodawca wolał wprowadzić katalog wyjątków od konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, po czym do tego katalogu wprowadzić zastrzeżenie w postaci robót budowlanych wymagających zgłoszenia.

W mojej ocenie zastosowane rozwiązanie jest nieprzejrzyste i może czasami rodzić pewne trudności. Dlatego dzisiaj opowiem Ci o tych sytuacjach, kiedy możesz rozpocząć roboty budowlane bez konieczności dokonywania formalności.

W każdym przypadku nie wymagają zgłoszenia lub pozwolenia na budowę roboty budowlane polegające na budowie obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych, pomiarach geodezyjnych lub badaniach geologicznych.

Żadnych działań administracyjnych nie musisz również podejmować w sytuacji, kiedy chcesz postawić tymczasowy obiekt budowlany stanowiący eksponat wystawowy, niepełniący jakichkolwiek funkcji użytkowych o ile usytuujesz go na terenie przeznaczonym na ten cel.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku budowy znaków geodezyjnych, obiektów triangulacyjnych o ile ma to miejsce poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody, oraz instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

Bez zgłoszenia wykonasz również roboty budowlane polegające na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltanicznych o mocy elektrycznej do 40 kW, wolno stojących kolektorów słonecznych oraz instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

Nie masz również obowiązku zgłaszać zamiaru budowy ogrodzenia, pod warunkiem, że nie budujesz go od strony drogi, ulicy, placu, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych. Obowiązek zgłoszenia dotyczy również budowy ogrodzeń wyższych niż 2,2 metra.

We własnym zakresie możesz również dokonać instalacji krat na obiekcie budowlanym, chyba że planujesz ich wykonanie  na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

Zwolniony z obowiązku zawiadamiania właściwych organów będziesz również w przypadku instalacji urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych, na obiektach budowlanych, o ile ich wielkość nie przekroczy 3 metrów.

Po spełnieniu odpowiednich warunków bez zgłoszenia będziesz mógł również wykonać przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne.

 Jak widzisz zakres robót budowlanych, które możesz rozpocząć bez konieczności informowania o tym właściwych organów jest mocno ograniczony. Właściwie ogranicza się do kilku przypadków, kiedy możesz swobodnie rozpoczynać planowane roboty budowlane. Z tego powodu praktycznie zawsze, przed rozpoczęciem robót budowlanych, warto sprawdzić, czy i w jakim zakresie możemy przystąpić do pracy bez konieczności zawiadomienia odpowiednich organów administracji publicznej.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.koperski@kancelariakoperski.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: