Sprzeciw od zgłoszenia.

Marcin Koperski        06 listopada 2014        Komentarze (0)

Wymiana okien oraz malowanie w kancelarii spowodowały, że druga połowa października minęła mi jeszcze szybciej niż pierwsza. Do tego jak to zwykle bywa z takim sprawami termin ich zakończenia zawsze jest późniejszy niż wstępnie planowany. Na szczęście, pomimo moich obaw, efekt jest pozytywny 🙂

Stąd też moja niższa aktywność na blogu. Chciałbym powiedzieć, że w listopadzie będzie lepiej, ale plany związane z długim weekendem mogą to pokrzyżować. Dlatego skorzystam z kilku wolnych chwil i opowiem Ci dzisiaj trochę o sprzeciwie od zgłoszenia.

Bywa, a po tzw. „małej nowelizacji prawa budowlanego” myślę, że będzie to nawet częstsze, iż po około dwóch tygodniach od dokonania zgłoszenia odbierasz list z urzędu, w którym znajdujesz decyzję o sprzeciwie do dokonanego przez Ciebie zgłoszenia.

Zastanawiasz się, co robić… czy organ w ogóle miał prawo do kwestionowania Twojego zgłoszenia? Czy i jak się bronić?

Otóż organ ma prawo, a czasami nawet obowiązek zgłosić sprzeciw jedynie w ściśle określonych przypadkach.

Obligatoryjnie organ złoży sprzeciw, kiedy Twoje zgłoszenie będzie dotyczyło zamierzenia objętego obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę. Na przykład zgłaszasz budowę budynku gospodarczego, a organ w toku kontroli zgłoszenia ustali, że w rzeczywistości ma to być garaż.

Ze sprzeciwem musisz się również liczyć w sytuacji, kiedy Twoje zamierzenie budowlane będzie kolidowało z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub innymi przepisami. Taka sytuacji może wystąpić w przypadku, kiedy plan wprowadza całkowity zakaz zabudowy na Twojej działce, a Ty próbujesz zgłosić zamiar budowy altany.

Trzeci przypadek dotyczy zgłoszenia zamiaru budowy obiektu tymczasowego w miejscu, w którym obiekt ten już istnieje.

W powyższych sytuacjach organ musi wydać decyzję o sprzeciwie. Jest w tym zakresie zobowiązany przez ustawę. Niemniej jednak nie jesteś bez szans. W pierwszej sytuacji zawsze możesz kwestionować rodzaj przyjętego przez organ zamierzenia budowlanego, w drugiej zaś pamiętaj, że sprzeczność z planem musi być oczywista.

Organ, działając w zakresie uznania administracyjnego, może również nałożyć na Ciebie obowiązek uzyskania pozwolenia, kiedy realizacja Twojego zamierzenia może naruszać ustalenia planu lub:

  • spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
  • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
  • pogorszenie warunków zdrowotno – sanitarnych,
  • wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.

Jak widać, katalog ten również jest zamknięty, jednak niektóre zapisy dają możliwość interpretacji.

Jeśli trafi do Ciebie sprzeciw z powołaniem się na którąś z powyższych okoliczności pamiętaj, że obowiązkiem organu jest nie tylko wskazanie konkretnego punktu, ale również jego dokładne uzasadnienie.

W praktyce oznacza to konieczność wskazania przez organ okoliczności, które np. spowodują pogorszenie stanu środowiska. Brak uzasadnienia może stanowić podstawę do uchylenia takiego sprzeciwu.

Jak widzisz samo otrzymanie sprzeciwu nie musi wcale oznaczać konieczności sporządzenia projektu budowlanego i obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę. Są przypadki, kiedy można powalczyć.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Marcina Koperskiego z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem marcin.koperski@kancelariakoperski.com.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: