Zgłoszenie. Jak prawidłowo wypełnić?

Marcin Koperski        05 kwietnia 2014        Komentarze (0)

Niedawno pisałem Ci o konieczności dokonania zgłoszenia budowy altany w ogródku. Jeszcze nie raz na łamach bloga będę Ci opisywał sytuację, w których konieczne jest dokonanie zgłoszenia wykonywania robót budowlanych. I pewnie nie raz przyjdzie do głowy Ci pytanie: jak w praktyce tego dokonać? Tutaj znajdziesz podstawowy formularz zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Sam nie przepadam za formularzami. Najchętniej wszystkie bym wyrzucił i pozostawił wolną rękę w sposobie formułowania wniosków. Czasami jednak prosty formularz ułatwia sprawę. Pozwala pamiętać o istotnych rzeczach. Zamieszczony przeze mnie formularz zawiera wszystkie elementy, jakie muszą się znaleźć w prawidłowym zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do robót budowlanych. Jego prawidłowe wypełnienie ułatwi Ci dokonanie niezbędnych formalności.

Jak prawidłowo wypełnić zgłoszenie?

Po pierwsze podstawa prawna.

Co prawda nie musisz jej podawać, ale warto ją wskazać. Dlaczego? Bo od razu kierujesz rozpatrującego Twój wniosek na odpowiednie tory. Dajesz pierwszy sygnał, który będzie określał planowaną inwestycją.

Podstawą prawną do dokonania zgłoszenia robót budowlanych jest art. 30 ustawy prawa budowlanego, który wymienia katalog robót budowlanych wymagających zgłoszenia. Możesz wskazać podpunkt, który będzie dotyczył Twojego zamierzenia budowlanego. I tak w przypadku altany podstawą prawną zgłoszenia będzie art. 30 ust 1 pkt 1 ustawy prawo budowlane.

Sama podstawa prawna nie wystarczy. Najważniejszym elementem jest opis naszego zamierzenia. Ale jak dobrze opisać zamierzenie inwestycyjne?

Jak najprościej!

Napisz o rodzaju planowanego zamierzenia. Zwięźle je opisz i wskaż jedynie o te parametry, które będą miały istotny wpływ na zakwalifikowanie przez organ Twojej inwestycji.

Jeśli zamierzasz postawić altanę to napisz, że roboty budowlane będą polegać na budowie altany o wymiarach 3×5 metrów, zgodnie z załączonymi do zgłoszenia szkicami. Możesz również podać jej powierzchnię i planowaną wysokość. Taki opis będzie dla organów wystarczający do prawidłowego zakwalifikowania zamierzenia budowlanego i uchroni Cię, przed koniecznością uzupełniania braków zgłoszenia.

Pamiętaj, aby w zgłoszeniu podać lokalizację Twojej inwestycji. W tym celu musisz znać co najmniej numer działki oraz adres nieruchomości, na której planujesz inwestycję.

Na sam koniec pozostaje Ci wskazanie terminu rozpoczęcia robót budowlanych. Ważne, żeby termin ten był późniejszy niż 30 dni od dnia dokonania zgłoszenia. Roboty budowlane możesz bowiem rozpocząć dopiero wtedy, kiedy organowi minie 30 dniowy termin do zgłoszenia sprzeciwu.

Zostało jeszcze dołączyć załączniki.

Pierwszy z nich to oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W oświadczeniu tym musisz wskazać tytuł prawny na jakim opierasz swoje prawo (własność, współwłasność, umowa najmu/dzierżawy).

Kolejne to wszelkiego rodzaju szkice, rysunki, mapy.

Często sam opis może nie wystarczyć do pełnego przedstawienia planowanej inwestycji. W tym celu najłatwiej użyć szkiców i rysunków. Można na nich łatwiej pokazać wymiary, kształt planowanej inwestycji.

Na mapie najłatwiej zaznaczyć położenie inwestycji. W szczególności zaś jej odległość od granic nieruchomości oraz innych obiektów budowlanych znajdujących się na działce.

Może się zdarzyć, że będziesz zmuszony załączyć również stosowne uzgodnienia lub opinie. W takiej sytuacji musisz je uzyskać jeszcze przed rozpoczęciem procedury zgłoszeniowej.

Złożenie kompletnego zgłoszenia pozwoli Ci na szybkie rozpoczęcie robót budowlanych. Pamiętaj, że czas na uzupełnienie ewentualnych braków zgłoszenia nie wlicza się organom w 30 dniowy termin do złożenia sprzeciwu i powoduje wydłużenie procedury. Dlatego ważne jest, żeby Twoje zgłoszenie zawierało niezbędne elementy i załączniki.

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: